วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2556

อ.2 :ความใจในการฟัง[T] ที่2

นิทานเรื่อง แม่อึ่งอ่างกับวัว ^0^เครดิต: นิทานอีสปและรูปภาพในนิทาน มาจาก www.cs.ssru.ac.th
รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com