วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2556

อ.2 :แยกประเภท "ผักและผลไม้"

ในแบบทดสอบนี้ จะเป็นคล้ายกับเกมส์ เป็นการแยกประเภทผักและผลไม้แบบง่ายๆ เปลี่ยน
จากการวงกลม มาเป็นการตัดแปะด้วยตัวเอง เป็นการฝึกกล้ามเนื้อมือไปด้วยในตัว ด้วย
การให้ลูกหัดใช้กรรไกรตัดกระดาษ การเปิดหลอดกาวทาแปะ ฝึกการคิดด้วยการแยก
ประเภทผักและผลไม้ ในแบบทดสอบนี้จะมี 2หน้า หน้าแรกเป็นช่องว่างสำหรับแปะรูปภาพ
ส่วนแผ่นที่2 เป็นรูปผักและผลไม้ค่ะ

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com
            แบบฝึกหัดความเข้าใจในการฟัง ถ้าใครสนใจสามารถ Download ได้เลยตาม Link ข้างล่าง
            นะคะ แก้วทำเป็น PDF file ให้แล้วคะ ทั้งหมดมี 2หน้า
Link Download

http://www.mediafire.com/download/2ase9m1vz1t7m4d/K2+Test+cutpast1.pdf


[ไม่สะดวกส่งให้ทาง email นะคะ]