วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2556

อ.2 :การฟัง "แม่ไก่อยู่ในตะกร้า"

ในแบบฝึกหัดนี้ จะเป็นเนื้อเพลงเด็ก ชื่อเพลงแม่ไก่อยู่ในตะกร้า สามารถนำไปสอนให้น้องๆร้อง
และยังเป็นการฝึกการพูดไปในตัว ในเนื้อแก้วเพิ่มรูปสัตว์ต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าไป เพื่อให้ดูน่า
ดึงดูดเวลาที่น้องๆได้ร้อง ส่วนคำถามในแบบฝึกหัดเป็นคำถามแบบง่ายๆเป็นการทดสอบ
ความจำในการฟังและการร้อง

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com
            เนื้อเพลง จาก วิกิซอร์ซ ห้องสมุดเสรี