วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2556

อ.2 :ความใจในการฟัง[T] ที่1

มาลองอ่านนิทานอีสปให้ลูกๆฟัง หลังจากนั้นลองถามคำถาม โดยที่ไม่ให้ดูเนื้อเรื่องและรูปภาพ
เพื่อจะลองทดสอบดู.... ^0^
นิทานอีสป เรื่องชาวนากับงูเห่า
เครดิต: นิทานอีสปและรูปภาพในนิทาน มาจาก www.cs.ssru.ac.th
รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com