วันอังคารที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2556

อ.2 :มิติสัมพันธ์ การสังเกต [ที่11]

ในแบบฝึกหัดแบบนี้ จะเป็นการมองหาภาพที่เหมือนกัน 2ภาพ โดยในแบบฝึกหัดนี้จะเน้นเป็น
                                รูปแบบผลไม้ แก้วพยายามจะหาภาพที่แสดงเนื้อข้างในผลไม้ สำหรับ
                                เด็กที่ไม่ชอบกินผลไม้ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับผลไม้ไปในตัวแบบฝึกหัดนี้
                                สามารถประยุกต์เป็นเกมส์ก็ได้นะคะ                             

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัดนี้   มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com