วันอังคารที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2556

อ.2 :ภาษาไทยเติมคำ สระอูสระอี

ในแบบฝึกหัดนี้ จะเป็นการทบทวน สระอู และ สระอี เป็นการเติมคำ โดยเริ่มจากคำง่ายๆ พยางค์
                         เดียว เช่น ปู, ถู และ ฝี เป็นต้น

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com