วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2556

อ.2 :มิติสัมพันธ์ การสังเกต [ที่10]

ในแบบฝึกหัดแบบนี้ จะเป็นการมองหาภาพที่เหมือนกันจำนวนเรียงกัน 3ภาพในแนวตั้ง แบบฝึกหัด
                                นี้ใช้่ภาพผักและผลไม้มาเป็นแบบ เป็นการทบทวนเกี่ยวกับรูปภาพผักและผลไม้
                                ไปในตัว พร้อมทั้งเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับ "แนวตั้ง" คืออะไรด้วยสามารถประยุกต์
                                 เป็นเกมส์ก็ได้นะคะ                             

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัดนี้   มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com