วันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2556

อ.2 :มิติสัมพันธ์ การสังเกต [ที่9]

ในแบบฝึกหัดแบบนี้ จะเป็นการมองหาภาพที่เหมือนกันจำนวนเรียงกัน 3ภาพในแนวนอน
                                แบบฝึกหัดนี้ใช้่ภาพสัตว์มาเป็นแบบ เป็นการทบทวนเกี่ยวกับรูปภาพสัตว์
                                ไปในตัว พร้อมทั้งเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับ "แนวนอน" คืออะไรด้วยสามารถ
                                ประยุกต์เป็นเกมส์ก็ได้นะคะ                             

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัดนี้   มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com