วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2556

อ.2 :ภาษาอังกฤษ [ที่8]

แบบฝึกหัดนี้ เป็นการหาอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก ที่เหมือนกันกับรูปภาพที่กำหนดให้
                    เป็นแบบง่ายๆ ไม่มีอะไรมาก เพียงแต่เน้นความยากไปที่อักษร คือพยายาม
                    ใช้อักษรที่มีความคล้ายคลึงกันเช่น รูปหมู =  p, q, d เป็นต้น  เพื่อให้เด็กมี
                    ความสังเกตมากขึ้น

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com