วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

อ.2 :ภาษาอังกฤษ [ที่5]

ในแบบฝึกหัดแบบนี้ จะเป็นการหาตัวอักษรทั้งพิมพ์เล็กและ พิมพ์ใหญ๋ให้ตรงกับรูปภาพที่กำหนดให้
                                เช่น รูปปืน = G, g (gun) เป็นต้น แบบฝึกหัดนี้จะเป็นการ ทบทวนตัวอักษรพิมพ์ใหญ่
                                และพิมพ์เล็กไปพร้อมๆกัน

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com