วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

อ.2 :ภาษาอังกฤษ [ที่3]

แบบฝึกหัดนี้ เป็นการเติมอักษรที่ขาดหายไป โดยเพิ่มความน่ารักและความน่าสนใจให้กับแบบฝึกหัด
                     ด้วยรูปสัตว์ถือป้ายแบบต่างๆ เป็นการเรียนรู้เรื่องสัตว์ต่างๆไปในตัวด้วย

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com