วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2556

อ.2 :ภาษาอังกฤษ [ที่7]

ในแบบฝึกหัดแบบที่นี้ จะเป็นการหาตัวอักษรพิมพ์เล็ก ที่ขาดหายไป แบบง่ายๆ เป็นการ
                                   เปลี่ยนแบบฝึกหัดบ้าง เพื่อที่จะได้ไม่ให้เด็กเบื่อเกินไป อีกทั้งเป็น
                                   การท่อง ABC ไปในตัว