วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2556

อ.2 :ภาษาอังกฤษ [ที่6]

ในแบบฝึกหัดแบบที่นี้ จะเป็นการหาตัวอักษรทั้งพิมพ์เล็ก ให้ตรงกับกลุ่มตัวอักษรที่กำหนดให้
                                   เช่น bqd = bqd, dqb, แบบฝึกหัดนี้จะเป็นการฝึกการสังเกตุและฝึกสมาธิ
                                   นิดหน่อย เพราะตัวอักษรที่กำหนดให้นั้น จะพยายามหาแบบที่คล้ายๆกัน