วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

อ.2 :ภาษาอังกฤษ [ที่2]


แบบฝึกหัดนี้ จะเป็นการมาหาว่า มีกลุ่มภาษาอังกฤษกลุ่มไหนที่เหมือนกันกับ กลุ่มภาษาอังกฤษ
                     ที่กำหนดให้ช่วยฝึกในการแยกแยะ การเรียงลำดับ ให้ตรงกับกลุ่มที่กำหนดให้ ขั้นแรก
                     จะเป็นแบบง่ายๆก่อน เริ่มต้นแค่ 2ตัวและ 3ตัว ส่วนตัวอักษรภาษาอังกฤษก็ยังเลือก
                     ให้แตกต่างกันก่อน