วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

อ.2 :ภาษาอังกฤษ [ที่4]

แบบฝึกหัดนี้ เป็นการเลือกรูปภาพที่มีความหมายเหมือนกับตัวอักษรที่กำหนดให้ ในที่จะเป็น
                     ตัวภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กก่อน เช่น b = รูปนก(bird) เป็นต้น ส่วนรูปภาพในการ
                     ทำแบบฝึกหัดพยายามจะเลือกรูปสวยๆมาเป็นแรงจูงใจในการทำ

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com