วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

อ.2 :คณิตศาสตร์ [ที่4]

แบบฝึกหัดนี้ เป็นการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีทั้งการเปรียบเทียบขนาดต่างๆ ตามโจทย์ที่กำหนด พร้อม
                    ทั้งให้มีการเรียงลำดับต่างๆ เช่น จากอ้วนสุดไปผอมสุด โดยมีการกำหนดให้ เช่น
                    อ้วนที่สุด ใส่เลข 1 ตามด้วย เลข 2 และ 3 ตามลำดับ พร้อมยังสามารถประยุกต์ได้ 2แบบ
                    คือ แบบเลขไทย และ เลขอารบิค เป็นการ ฝึกเขียนไปในตัว

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com