วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

อ.2 :คณิตศาสตร์ [ที่1]

แบบฝึกหัดนี้ เป็นการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เกี่ยวกับขนาดต่างๆ เช่น สูง ,ต่ำ, ยาว, สั้น,อ้วน และผอม
                     เริ่มต้นจากการมีตัวเลือกให้ 3ตัวเลือกแล้วมาเปรียบเทียบกันตามโจทย์ที่กำหนดให้
                     เช่น สูงที่สุด หรือ เล็กที่สุด เป็นต้น

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com