วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

อ.2 :ลากเส้นและระบายสี แบบที่1

แบบฝึกหัดลากเส้นระบายสี แบบที่ 1
เป็นการลากเส้นต่อจุด มีตั้งแต่ 1-10, 1-15 และ 1-20 พร้อมทั้งระบายสี เป็นการฝึกนับเลขพร้อมทั้ง
การฝึกกล้ามเนื้อมือด้วยการระบายสี

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจาก http://mysmartkid.wordpress.com
             ระบายสีลากเส้น [แบบที่ 1]  ถ้าใครสนใจสามารถ Download ได้เลยตาม Link ข้างล่างนะคะ
             แก้วทำเป็น PDF file ให้แล้วคะ ทั้งหมดมี 4หน้า
[ไม่สะดวกส่งให้ทาง email นะคะ]