วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

อ.2 :คณิตศาสตร์ [ที่3]

แบบฝึกหัดนี้ เป็นการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีทั้งการเปรียบเทียบขนาด คือความสูงและเตี้ย และมีการ
                     นับเลขไปในตัวคือการนับจำนวนบล๊อกที่เท่ากับความสูงของรูปภาพแต่ละรูปที่กำหนด
                     ให้ และเป็นการฝึกเขียนตัวเลขไปในตัว โดยการเขียนตัวเลขลงในช่องที่กำหนดให้

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com