วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2556

อ.2 :สปช. ความสัมพันธ์ [ที่2]

ในแบบฝึกหัดนี้ จะเป็นแบบฝึกหัดเกี่ยวกับการเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของสัตว์
                         หรืออาหารการกินของสัตว์เป็นต้น 

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัดนี้   มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com