วันพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2556

อ.2 :เรขาคณิต [ที่4]

แบบฝึกหัดเรขาคณิต : แบบฝึกหัดนี้จะเกี่ยวกับ การมองหาจำนวนรูปทรงจากภาพที่กำหนดให้
                                    จะเพิ่มความยากขึ้นมานิดหนึ่ง ตรงที่ที่บางข้อจะให้มา 2 รูป เช่น
                                    รูปดาว ที่ซ้อนอยู่ในรูปหัวใจ แต่จะกำหนดให้นับเฉพาะรูปดาว

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัดนี้   มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com