วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2556

อ.2 :ภาษาไทย โยงเส้นสระอู

ในแบบฝึกหัดนี้ จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับสระอู โดยแบบฝีกหัดเป็นแบบการโยงเส้นคำกับรูปภาพ
                         โดยเริ่มต้นจากคำง่ายๆ พยางค์เดียว เช่น ปู, หู และ งู เป็นต้น
                         * รูปภาพคำว่า "คู" อาจจะดูเป็นคล้ายๆลำธารนิดหนึ่งอยากให้คุณพ่อคุณแม่
                         ช่วยอธิบายนิดหนึ่งเพราะรูปที่เป็นคูน้ำนั้นหายากค่ะ... ^0^

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com
แบบฝึกหัดนี้ ถ้าใครสนใจสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
                      1. วิธีพิมพ์แบบฝึกหัดนี้
                          1.1 click ที่ภาพที่ต้องการพิมพ์ เพื่อขยายภาพให้ใหญ๋ขึ้น
                          1.2 click ขวาที่ภาพที่ได้กดที่ภาพ เพื่อภาพขยายขุึ้นมา
                          1.3 เลือก "Print Picture.."
                          **วิธีนี้ แบบฝึกหัดที่ได้ จะมีขนาดเล็กกว่า A4 **
                      2. วิธี Save ภาพ เพื่อที่จะนำไปพิมพ์
                          2.1 click ที่ภาพที่ต้องการพิมพ์ เพื่อขยายภาพให้ใหญ๋ขึ้น
                          2.2 click ขวาที่ภาพที่ได้กดที่ภาพ เพื่อภาพขยายขุึ้นมา
                          2.3 เลือก "Save picture AS.." เพื่อทำการ save ภาพลงใน folder ที่ต้องการ
                          **วิธีนี้ แบบฝึกหัดที่ได้ จะมีขนาดเกื่อบเท่า A4 **