วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2556

อ.2 :คณิตศาสตร์ [นับเลข] แบบที่ 2

แบบฝึกหัดนี้ เป็นการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เกี่ยวกับการนับเลข โดยการนับเลขแบบธรรมดา
                     โดยใช้รูปสัตว์นั้ำต่างๆมาเป็นโจทย์ เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการนับเลขและ
                     สัตว์น้ำไปในตัว และเพิ่มความหลากหลายให้กับแบบฝึกหัดนิดหนึ่งตรงที่
                     น้องๆต้องเขียนทั้งเลขอารบิคและเลขไทย ลงไปในคำตอบ

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com