วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2556

อ.2 :มิติสัมพันธ์ การสังเกต [ที่8]

ในแบบฝึกหัดแบบนี้ จะเป็นการมองหาภาพที่มีจำนวนเท่ากัน เป็นการทบทวนการนับเลขไปในตัว
                                โดยจะใช้ภาพผลไม้มาเป็นโจทย์ โดยเริ่มจากแบบง่ายๆก่อน คือ ใช้ผลไม้ชนิด
                                เดียวกัน จากนั้นจึงเปลี่ยนเป็นผลไม้หลากชนิด                                 

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัดนี้   มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com