วันอังคารที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2556

อ.2 :ภาษาไทยเติมคำ สระอา

ในแบบฝึกหัดนี้ จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับสระอา เหมือนกับแบบที่7 แต่ต่างกันตรงที่ เปลี่ยนจาก
                        การโยงคำกับภาพ เป็นการเขียนเติมคำแทน ในแบบฝึกหัดนี้จะมีคำซ้ำกันอยู่ 2คำ
                        คือ ยา กับ ลา เพื่อให้เต็มหน้าแบบฝึกหัด

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com
         แบบฝึกหัดนี้ ถ้าใครสนใจสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
                      1. วิธีพิมพ์แบบฝึกหัดนี้
                          1.1 click ที่ภาพที่ต้องการพิมพ์ เพื่อขยายภาพให้ใหญ๋ขึ้น
                          1.2 click ขวาที่ภาพที่ได้กดที่ภาพ เพื่อภาพขยายขุึ้นมา
                          1.3 เลือก "Print Picture.."
                          **วิธีนี้ แบบฝึกหัดที่ได้ จะมีขนาดเล็กกว่า A4 **
                      2. วิธี Save ภาพ เพื่อที่จะนำไปพิมพ์
                          2.1 click ที่ภาพที่ต้องการพิมพ์ เพื่อขยายภาพให้ใหญ๋ขึ้น
                          2.2 click ขวาที่ภาพที่ได้กดที่ภาพ เพื่อภาพขยายขุึ้นมา
                          2.3 เลือก "Save picture AS.." เพื่อทำการ save ภาพลงใน folder ที่ต้องการ
                          **วิธีนี้ แบบฝึกหัดที่ได้ จะมีขนาดเกื่อบเท่า A4 **