วันอังคารที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2556

อ.2 :เรขาคณิต [ที่5]

แบบฝึกหัดเรขาคณิต : แบบฝึกหัดนี้จะเกี่ยวกับ การมองหาจำนวนรูปทรงจากภาพที่กำหนดให้
                                   ลักษณะคล้ายกันกับแบบฝึกหัดที่4 ต่างกันตรงที่รอบนี้ น้องๆจะต้องหา
                                   คำตอบ ข้อละ 2รูปทรง
                                   และในแบบฝึกหัดนี้จะมีอยู่ข้อหนึ่งที่ไม่มีคำตอบ น้องๆจะต้องใส่
                                   เลขศูนย์ มาดูกันว่าน้องๆจะทำได้ถูกต้องหรือปล่าว

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัดนี้   มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com