วันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

อ.2: ภาษาไทย แบบที่ 5

แบบฝึกหัดนี้ เป็นการหาพยัญชนะที่เหมือนกันกับพยัญชนะที่กำหนดให้ ดูเป็นแบบง่ายๆไม่มีอะไรมาก
แค่หาพยัญชนะที่เหมือนกันกับแบบที่กำหนดให้ แต่ว่าจะยุ่งยากตรงที่ว่าคำตอบที่กำหนดให้นั้นจะ
คล้ายกันกับตัวพยัญชนะที่กำหนด และคำตอบไม่ได้มีแค่ตัวเดียวแต่มีหลายตัวๆ ดังนั้นเวลาเด็กที่
ทำแบบฝึกหัดนี้ ต้องละเอียดและรอบคอบด้วย จึงจะทำแบบฝึกหัดนี้ได้ถูกต้อง

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com