วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2556

อ.2:สปช. การวิเคราะห์ [ที่2]

ในแบบฝึกหัดนี้ จะเป็นภาคต่อ จากแบบฝึกหัดการวิเคราะห์แบบที่ 1  เนื้อหาเกี่ยวกับการกินของสัตว์
                         ต่างๆ โดยที่น้องๆ ต้องมานั่งวิเคราะห์พิจารณาดูว่า สัตว์เหล่านี้ กินอะไรเป็นอาหาร

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัดนี้   มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com
            ที่มา :คำเฉลย วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี