วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2556

อ.2:สปช. แยกประเภท [ที่1]

ในแบบฝึกหัดนี้ จะเป็นการนำภาพหลากหลายมารวมกัน แล้วในแต่ละข้อจะเป็นการแยกประเภท
                        ของรูปภาพที่ให้มา มีทั้งแยกประเภทสัตว์ต่างๆ แยกประเภท ผักและผลไม้ เป็นต้น 

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัดนี้   มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com
แบบฝึกหัดนี้ ถ้าใครสนใจสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

                      1. วิธีพิมพ์แบบฝึกหัดนี้

                          1.1 click ที่ภาพที่ต้องการพิมพ์ เพื่อขยายภาพให้ใหญ๋ขึ้น

                          1.2 click ขวาที่ภาพที่ได้กดที่ภาพ เพื่อภาพขยายขุึ้นมา

                          1.3 เลือก "Print Picture.."

                          **วิธีนี้ แบบฝึกหัดที่ได้ จะมีขนาดเล็กกว่า A4 **

                      2. วิธี Save ภาพ เพื่อที่จะนำไปพิมพ์
                          2.1 click ที่ภาพที่ต้องการพิมพ์ เพื่อขยายภาพให้ใหญ๋ขึ้น

                          2.2 click ขวาที่ภาพที่ได้กดที่ภาพ เพื่อภาพขยายขุึ้นมา