วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2556

อ.2:สปช. การวิเคราะห์ [ที่3]

ในแบบฝึกหัดนี้ จะเป็นการ ให้น้องๆดูว่ามีอะไรอยู่ในตะกร้าหรือในรถเข็น เป็นแบบฝึกหัดที่ไม่
                         ซับซ้อนอะไรมาก เพียงแต่ว่าในคำตอบของแต่ละข้อ จะพยายามหาคำตอบ
                         ที่ดูใกล้เคียงกันมาให้เลือก เช่น ตะกร้าดอกไม้ ก็พยายามหาดอกไม้ต่างชนิด
                         แต่สีเดียวกันมาเป็นคำตอบ เพื่อที่จะให้น้องๆได้ฝึกการใช้ความคิดมานิดหนึ่ง

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัดนี้   มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com