วันพุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

อ.2:สปช. การแยกประเภท [ที่2]

ในแบบฝึกหัดนี้ จะเป็นแบบฝึกหัดเกี่ยวกับการเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ มีทั้งการแยกประเภทสัตว์ในแบบ
                         ต่างๆ เช่น สัตว์ที่บินได้, สัตว์ที่มีสี่ขา, สัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำหรือ สัตว์มีพิษเป็นต้น

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัดนี้   มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com