วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2556

อ.2:สปช. การวิเคราะห์ [ที่1]

ในแบบฝึกหัดนี้ จะเกี่ยวกับ เกี่ยวกับการกินของสัตว์ต่างๆ โดยที่น้องๆ ต้องมานั่งวิเคราะห์พิจารณา
                         ดูว่า สัตว์เหล่านี้ กินอะไรเป็นอาหาร

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัดนี้   มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com
            ที่มา :คำเฉลย วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
      


แบบฝึกหัดนี้ ถ้าใครสนใจสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

                      1. วิธีพิมพ์แบบฝึกหัดนี้

                          1.1 click ที่ภาพที่ต้องการพิมพ์ เพื่อขยายภาพให้ใหญ๋ขึ้น

                          1.2 click ขวาที่ภาพที่ได้กดที่ภาพ เพื่อภาพขยายขุึ้นมา

                          1.3 เลือก "Print Picture.."

                          **วิธีนี้ แบบฝึกหัดที่ได้ จะมีขนาดเล็กกว่า A4 **

                      2. วิธี Save ภาพ เพื่อที่จะนำไปพิมพ์
                          2.1 click ที่ภาพที่ต้องการพิมพ์ เพื่อขยายภาพให้ใหญ๋ขึ้น

                          2.2 click ขวาที่ภาพที่ได้กดที่ภาพ เพื่อภาพขยายขุึ้นมา