วันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2556

อ.2:สปช. ความสัมพันธ์ [ที่1]

ในแบบฝึกหัดนี้ จะเป็นแบบฝึกหัดเกี่ยวกับอวัยวะต่างๆของร่างกาย มีทั้งเกี่ยวกับหน้าที่ของอวัยวะ
                         เป็นต้น เพื่อที่จะให้น้องๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับอวัยวะไปในตัว

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัดนี้   มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com