วันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2556

อ.2:สปช. การวิเคราะห์ [ที่4]

ในแบบฝึกหัดนี้ จะเป็นการ ให้น้องมาวิเคราะห์ดูว่ามีรูปไหนที่ต่างจากพวกเป็นการรวบรวมเอา
                         ภาพต่างๆมารวมกัน มีทั้ง รูปสัตว์, ผัก, ผลไม้ หรือสิ่งของประเภทต่างๆ เพื่อให้
                         แบบฝึกหัดดูมีความหลากหลายมากขึ้น

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัดนี้   มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com