วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

อ.2: ภาษาไทย แบบที่ 1

แบบฝึกหัดนี้เป็นการเติมพยัญชนะที่ขาดหายไป โดยเพิ่มความน่ารักและความน่าสนใจ
ให้กับแบบฝึกหัดด้วยรูปสัตว์ถือป้ายแบบต่างๆ เป็นการเรียนรู้เรื่องสัตว์ต่างๆไปในตัว

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com