วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

อ.2: ภาษาไทย แบบที่ 2

แบบฝึกหัดนี้ จะเป็นการ เติมพยัญชนะภาษาไทยให้ตรงกับรูปภาพ จัดตัวอักษรแบบไม่เรียงกัน
เป็นการทดสอบความจำไปในตัว และเลือกภาพสวยๆ เพื่อเป็นการดึงดูดในการทำแบบฝึกหัด

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com