วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

อ.2: ภาษาไทย แบบที่ 4

แบบฝึกหัดภาษาไทย แบบที่ 4 : จะเหมือนกับแบบฝึกหัด ภาษาไทย แบบที่3 แต่ต่างกันตรงพยัญชนะ
ที่ไม่ได้ซ้ำกันกับ แบบที่3 และเป็นการทบทวนตัวพยัญชนะไปในตัว ในกรณีที่ทำแบบฝึกหัดที่3ไปแล้ว
ช่วงที่ทำแบบฝึกหัดแบบที่ 4 ดูว่าเวลาในการทำจะเร็วขึ้นหรือปล่าว