วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

อ.2 :คณิตศาสตร์ [นับเลข] แบบที่1

แบบฝึกหัดนี้ เป็นการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เกี่ยวกับการนับเลข โดยการนับเลขแบบธรรมดา
                     แต่เพิ่มความยากจากแบบก่อนๆ ใช้ตัวเลขเป็นตัวกำหนด หรือ คำตอบเป็น
                     ตัวเลข แต่ของแบบฝึกหัดนี้ ใช้รูปภาพแทนตัวเลข ทั้งโจทย์และคำตอบ

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com