วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2556

อ.2 :คณิตศาสตร์ [ที่6]

แบบฝึกหัดนี้ เป็นการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เกี่ยวกับการนับเลข มีตัวเลือกให้ทั้งตัวเลขอารบิคและ
                     ตัวเลขไทย โดยให้เป็นเส้นประเพื่อช่วยฝึกเขียนไปในตัว ส่วนตัวเลือกใช้เป็นผัก
                     ชนิดต่างๆ เพื่อเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับผักชนิดต่างๆไปในตัว

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com