วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2556

อ.2 :คณิตศาสตร์ [ที่11]

แบบฝึกหัดนี้ เป็นการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เกี่ยวกับการนับเลข โดยการนับเลขและหาจำนวน
                     ของผักที่วางปะปนกันว่าแต่ละชนิดที่กำหนดมานั้น แต่ละชนิดมีจำนวนเท่าไหร่
                     ส่วนตัวเลขที่เป็นตัวเลขนั้น กำหนดให้มีทั้งเลขไทย และ เลขอารบิค 

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com