วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2556

อ.2 :คณิตศาสตร์ [ที่5]

แบบฝึกหัดนี้ เป็นการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เกี่ยวกับการนับเลข มีตัวเลือกให้ทั้งตัวเลขอารบิคและ
                     ตัวเลขไทย โดยให้เป็นเส้นประเพื่อช่วยฝึกเขียนไปในตัว ส่วนตัวเลือกใช้เป็นสัตว์
                     ชนิดต่างๆ แต่ให้ 1หน้าเป็นหนึ่งหมวดหมู่ เพื่อเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ชนิดต่างๆ
                     ไปในตัว

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com