วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2556

อ.2 :คณิตศาสตร์ [ที่10]

แบบฝึกหัดนี้ เป็นการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เกี่ยวกับการนับเลข โดยการนับเลขและหาตัวเลข
                     ที่หายไป มีทั้งเลขไทยและเลขอารบิค โดยเพิ่มความน่าทำด้วยการใช้
                     รูปสัตว์เป็นกรอบในการใส่ตัวเลขที่หายไป

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com