วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2556

อ.2 :คณิตศาสตร์ [ที่13]

แบบฝึกหัดนี้ เป็นการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เกี่ยวกับการนับเลข โดยการนับเลขแบบธรรมดา
                     แต่เพิ่มความน่าสนใจตรงตัวเลือกที่แบบก่อนใช้การ กากบาท, โยงเส้น
                     เขียนเส้นประ และเติมตัวเลข มาเป็น การลากเส้นตามช่องที่กำหนดให้ไป
                     ถึงตัวเลขที่นับได้ โดยการพยายามไม่ให้ลากเส้นออกนอกช่อง

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com