วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2556

อ.2 :คณิตศาสตร์ [ที่9]

แบบฝึกหัดนี้ เป็นการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เกี่ยวกับการนับเลข ออกแบบ แบบฝึกหัดให้ดูคล้าย
                     เกมส์ค้นหา เพื่อเป็นการทำให้แบบฝึกหัดนั้นดูสนุกและน่าทำมากขึ้น หลังจาก
                     ที่ค้นหาและนับได้แล้ว ก็นำตัวเลขที่นับได้มาใส่ในช่องตามภาพที่กำหนดให้
                     โจทย์อาจจะเยอะไปนิดสำหรับเด็ก.. ^0^

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com