วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

สมุดภาพ สัตว์ป่า

สมุดภาพรูปสัตว์ป่า นี้จะเน้นเกี่ยวกับสัตว์ป่าชนิดต่างๆ รูปส่วนใหญ่จะเน้นรูปจริง เพื่อให้น้องๆสามารถ
ดูแล้วเอาไปเปรียบเทียบได้เวลาที่ได้ไปเที่ยวสวนสัตว์ สมุดภาพนี้สามารถใช้ไปบัตรคำได้นะคะ

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com
            คำศัพท์และการแบ่งหมวดหมู่ จาก หนังสือ "5,000 คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ"
            สมุดภาพ รูปสัตว์นี้ ถ้าใครสนใจสามารถ Download ได้เลยตาม Link ข้างล่าง
            แก้วทำเป็น PDF file ให้แล้วคะ ทั้งหมดมี 6 หน้า