วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

อ.2 :มิติสัมพันธ์ การสังเกต [ที่7]

ในแบบฝึกหัดแบบนี้ จะเป็นการมองดูแล้วดูว่า ผักชนิดไหนที่อยู่ในถุง หรือ ในกระป๋องจะเพิ่ม
                                ความยากตรงที่ บางข้อก็มีผักชนิดเดียว และบางข้อก็มีผัก อยู่ 3ชนิดในจาน
                                เป็นแบบฝึกหัดที่อาจจะดูคล้ายๆกับเกมส์เล็กน้อย


เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัดนี้   มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com