วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

สมุดภาพ ดอกไม้

สมุดภาพรูปดอกไม้นี้ จะพยายามเน้นดอกไม้ไทยๆ และเน้นรูปภาพจริง อีกทั้ง
สมุดภาพนี้ยังสามารถเป็นสื่อการสอนได้ว่า ดอกไม้ชนิดใดมีกลิ่นหอมบ้าง
หรือดอกไม้ชนิดไหนเป็นดอกไม้ประจำวันสำคัญต่างๆ สมุดภาพนี้สามารถใช้ไปบัตรคำได้นะคะ

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com
            คำศัพท์และการแบ่งหมวดหมู่ จาก หนังสือ "5,000 คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ"
            สมุดภาพ รูปดอกไม้นี้ ถ้าใครสนใจสามารถ Download ได้เลยตาม Link ข้างล่าง
            แก้วทำเป็น PDF file ให้แล้วคะ ทั้งหมดมี 4 หน้า