วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

สมุดภาพ Aquatic

สมุดภาพรูป Aquatic นี้จะเน้นเกี่ยวกับสัตว์ที่อยู่ในน้ำหรือทะเล รูปส่วนใหญ่จะเน้นรูปจริง เพื่อให้น้องๆ
สามารถ ดูแล้วเอาไปเปรียบเทียบได้เวลาที่ได้เวลาเจอ และสัตว์บางชนิดก็สามารถสอนได้ว่าเป็นสัตว์
มีพิษ เช่น แมงกะพรุน เป็นต้น สมุดภาพนี้สามารถใช้ไปบัตรคำได้นะคะ

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com
            คำศัพท์และการแบ่งหมวดหมู่ จาก หนังสือ "5,000 คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ"
            สมุดภาพ รูปAquatic นี้ ถ้าใครสนใจสามารถ Download ได้เลยตาม Link ข้างล่าง
            แก้วทำเป็น PDF file ให้แล้วคะ ทั้งหมดมี 5 หน้า
            Link download: [ไม่สะดวกส่งให้ทาง email นะคะ]