วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

อ.2 :มิติสัมพันธ์ [ที่3]

แบบฝึกหัดมิติสัมพันธ์นี้ : เป็นการจับคู่เงาแบบต่างๆ ทั้งสิ่งของและสัตว์ เพิ่มความยากให้มากขึ้น
                                       นิดหนึ่งด้วยการ เช่น ถ้าเป็นการจับคู่หมวกพยายามหาหมวกที่มีรูปทรง
                                       ใกล้เคียงกันให้มากที่สุด หรือเป็นรูปสัตว์ก็ให้จำเพาะเจาะจงอย่างเดียว
                                       เช่นในแบบฝึกหัดเป็นรูปนก เป็นต้น

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัดนี้   มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com