วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

สมุดภาพ แมลง

สมุดภาพรูปแมลงนี้ จะมีทั้งรูปจริงและรูปการ์ตูน เนื่องจากสัตว์บางอย่างถ้าใช้รูปจริง
จะดูหน้ากลัวเกินไป อีกทั้งสมุดนี้ยังสามารถเป็นสื่อการสอนได้ว่า สัตว์ชนิดที่เป็นสัตว์
มีพิษ ถ้าไปจับอาจจะทำอันตรายเราได้ สมุดภาพนี้สามารถใช้ไปบัตรคำได้นะคะ

เครดิต: รูปภาพในแบบฝึกหัด มาจากคำศัพท์ที่ใช้ค้นหาใน google.com
            คำศัพท์และการแบ่งหมวดหมู่ จาก หนังสือ "5,000 คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ"
            สมุดภาพ รูปแมลงนี้ ถ้าใครสนใจสามารถ Download ได้เลยตาม Link ข้างล่าง
            แก้วทำเป็น PDF file ให้แล้วคะ ทั้งหมดมี 4 หน้า